Papper - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Papper

Vad händer med ditt returpapper?

Papper

Papper

Ja Nej
Kontorspapper Kuvert
Tidningar Plastat papper
Broschyrer Karbonpapper
Kataloger Självkopierande papper
Datalistor Vaxat papper
Faxpapper Post-it-lappar
Reklam  
Tidskrifter  

Vad är returpapper för oss?

Tidningar, tidskrifter, kataloger, trycksaker, kontorspapper och tryckeripappersavfall räknas som returpapper.

Avfallets resa

Vi hämtar tidningar och returpapper både från fastigheter och företag. Returpappret körs sedan till vår anläggningar för sortering och balning. De olika papperskvaliteterna mellanlagras innan de transporteras till olika pappersbruk.

Vad händer sedan?

Returpapper utgör en viktig råvara vid tillverkning av nytt papper. Det ger en stor energibesparing jämfört med att tillverka enbart ny pappersmassa. 2009 fanns totalt 460 000 ton tidningar på marknaden. Det motsvarar 91 % insamlingsgrad varav 100 % av det gick till materialåtervinning. Olika papperskvaliteter används till olika papperstyper. Om man t ex sorterar ut det vita kontorspappret kan detta återanvändas till finare papper som t ex nytt kontorspapper, servetter, tryckpapper m.m. Av tidningspapper och osorterat papper blir det nytt tidningspapper, gipsskive-kartong, pappershanddukar, toalett- och hushållspapper.

Print
3961