Sortering av skrot i Nässjö & Eksjö med omnejd
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Metallskrot

Vad händer med ditt järn- & metallskrot?

Metallskrot

Metallskrot

Ja Nej
Armeringsspill  
Takplåt  
Ventilationsplåt  
Plåtreglar  
Metallspill  
Gjutjärnsbadkar  
Spirorör

Vad är järn- & metallskrot för oss?

Armeringsspill, ventilationsplåt, plåtreglar, takplåt, dropptorkade tomma färgburkar i järn, metallspill, borr-och sågblad, stålband i järn, spirorör, gjutjärnsbadkar med mera. Metall bör sorteras i flera sorter vid större volymer. Har du till exempel rostfritt och aluminium bör du separera dessa metaller från övrigt skrot. Du får bra ersättning av oss för dessa metaller.

Avfallets resa

Vi hämtar järn- och metallskrot i containrar och kärl beroende på de mängder du har. Materialet transporteras till en järn- och metallåtervinnare för omlastning och vidare transport till slutlig mottagare.

Vad händer sedan?

Stål- och smältverket som är den slutliga mottagaren smälter skrotet och tillverkar nya råvaruämnen. Produkter som tillverkas av återvunnen metall är exempelvis armeringsjärn och motordelar. Genom att återvinna metall sparar vi stora mängder energi. Att återvinna aluminium innebär en energibesparing på hela 95 procent. Det bästa av allt är att materialet kan återvinnas hur många gånger som helst.

Print
6027