Ljuskällor - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Ljuskällor

Vad händer med dina ljuskällor?

Ljuskällor

Ljuskällor

Ja Nej
Kvicksilverlampor Neonrör
Lågenergilampor  
Halogenlampor  
Smålampor  
Lysrör  
Glödlampor  
Trasiga/krossade lysrör  

Vad är ljuskällor för oss?

Hela ljuskällor som exempelvis böjda lysrör, kompaktlysrör, urladdningslampor, lågenergilampor, högtrycksnatriumlampor och kvicksilverlampor.

Avfallets resa

Vi samlar in ljuskällor för vidare transport till någon av El-kretsens mottagningsanläggningar. El-kretsen är materialbolaget som administrerar och sköter producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i Sverige. När lamporna anländer till slutstationen tar tekniken över. En speciell kamera identifierar vilken typ av lyspulver som röret innehåller. En dator registrerar sedan pulvertyp och anpassar den fortsatta processen därefter. Nästa steg är att lysrörets ändar kapas med hjälp av en värmestråle. I sista steget används tryckluft för att blåsa pulvret till ett lagringskärl.

Vad händer sedan?

Metalländarna går till materialåtervinning och blir i sin tur nya lysrörsändar. Det insamlade lysrörspulvret går att återvinna men i Sverige ska allt kvicksilver fasas ur kretsloppet. Lysrörspulvret stabiliseras och läggs på celldeponi för farligt avfall. Celldeponi innebär att materialet gjuts in i ett betongskal innan det deponeras. Glaset kan efter omsmältning användas till nya ljuskällor. Total återvinningsgrad ligger runt hela 95%!

Print
4181