Glas - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Glas

Vad händer med dina glasförpackningar?

Glas

Glas

Färgad, respektive ofärgad glas

Ja Nej
Glasflaskor Dricksglas
Glasburkar Porslin
  Keramik
  Plan- & fönsterglas
  Glödlampor

Vad är glasförpackningar för oss?

Det viktigaste är att sortera glaset rätt i kärlen. Ofärgade respektive färgade glasförpackningar var för sig. Dricksglas, fönsterglas och porslin är exempel på glasprodukter som inte är förpackningar utan grovavfall eller sorterbart avfall.

Avfallets resa

Vi hämtar dina glasförpackningar i kärl. Glaset transporteras till vår anläggning i Nässjö där glasförpackningarna töms på separata platser. I nästa fas lastas glaset om i stora containers som transporteras med långtradare till Svensk glasåtervinning i Hammar. Vid ankomst till Hammar sorteras förpackningarna för att krossas till ny råvara.

Vad händer sedan?

Hela 2/3 delar blir till nytt glas. 90 procent av det färgade glaset på marknaden tillverkas av just återvunnet glas och cirka 35 procent av det ofärgade. Det tillverkas också en rad andra produkter av återvunnet glas som till exempel glasull. Det bästa är att materialet kan återvinnas hur många gånger som helst.

Print
5110