Farligt avfall - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Farligt avfall

Vad händer med ditt färgavfall?

Farligt avfall

Farligt avfall

Ja Nej
Sprayburkar  
Färgrester  
Oljerester  
Lösningsmedel  
   

Vad är färgavfall för oss?

Till färgavfall hör rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel samt färgburkar med rester av vatten eller lösningsmedelsbaserad färg. Tömt emballage med rester av kemikalier räknas som farligt avfall och ofta även som farligt gods.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Avfallets resa

Vi samarbetar med Suez och deras insamlingssystem Eco Simplex® som gör hanteringen smidig och enkel. Vi hämtar färgavfallet tillsammans med allt övrigt farligt avfall. 

Vad händer sedan?

SAKAB i Kumla är experter på att ta hand om och destruera farligt avfall. Det finns olika metoder för behandling av farligt avfall. För färgavfall är det högtemperaturförbränning som gäller. Vid förbränningen bildas energi som används till el och fjärrvärme. De emballage och förpackningar som blir över går inte till spillo. Resterna av till exempel metall- eller plastförpackningar går till olika mottagare för materialåtervinning.

Print
8575