Brännbart avfall - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Brännbart avfall

Vad händer med ditt brännbara avfall?

Brännbart avfall

Brännbart avfall

Ja Nej
Böcker & Pärmar Matavfall
Plaströr Förpackningar
Skumplast Elektronik
Plastleksaker Farligt avfall
Tvättkorg Glödlampor
Kuvert  
Post-it-lappar  
Tapetspill  
Takpapp  
Täckpapp  

Vad är brännbart avfall för oss?

Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft, samt att materialet ska kunna krossas eller rivas.

Avfallets resa

Vi hämtar brännbart avfall i container, komprimator eller kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggning. Avfallet vägs, kontrolleras och sorteras innan det åker in i krossmaskinen. Slutprodukten är smidig att hantera, lagra och transportera.

Vad händer sedan?

Det brännbara avfallet är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern.

Print
5007